Keuzes in Kaart 2013 - 2017. Een analyse van tien verkiezingsprogramma's

27-08-2012 | Publicatie

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben de verkiezingsprogramma’s van 10 politieke doorgerekend. De analyse omvat de belangrijkste (macro-)economische en koopkrachteffecten, houdbaarheid van de overheidsfinanciën, werkgelegenheid, alsmede de gevolgen voor zorg, sociale zekerheid, energie en klimaat, onderwijs, innovatie, woningmarkt, bereikbaarheid en natuur. De deelnemende partijen zijn VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks, Christen Unie, SGP en DPK.

De perspresentatie van CPB en PBL over Keuzes in de Kaart op 27 augustus 2012.