IPCC-rapporten in handzame vorm

De lijvige IPCC-rapporten samengevat in een Nederlandstalige, handzame en overzichtelijke publicatie waarbij tevens de gevolgen voor Nederland aan bod komen. Dat biedt het rapport ‘Klimaatverandering. Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland’ dat het PBL en KNMI vandaag hebben uitgebracht.

Bijna vijfduizend pagina’s tellen de rapporten die de vier werkgroepen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in 2013 en 2014 over klimaatverandering hebben gepubliceerd. De omvangrijke rapporten - opgesteld door 235 wetenschappers - geven gedetailleerd uitleg over onder meer het klimaatsysteem, de wetenschappelijke inzichten in klimaatverandering, de risico’s en effecten ervan, de mogelijkheden voor aanpassingen maar ook over maatregelen om klimaatverandering te beperken.

Omdat de wetenschappelijke onderzoeksresultaten en inzichten uit de IPCC-rapporten de kennisbasis voor politici en beleidsmakers vormen bij het maken van beleid en het nemen van adequate maatregelen op het gebied van klimaatverandering, is het belangrijk dat de inhoud toegankelijk is. Daarom hebben KNMI en PBL op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de vijfduizend pagina’s teruggebracht naar een samenvattend rapport van 134 pagina’s waarbij ook aandacht is voor de Nederlandse situatie.

Het rapport kan politici en beleidsmakers helpen om de feiten en wetenschappelijke onderzoeksresultaten paraat te hebben voor de internationale klimaatonderhandelingen die moeten leiden naar een nieuw klimaatakkoord eind 2015 in Parijs.

Ook Nederland zal steeds meer te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. Het kabinet is bezig met het ontwikkelen van een Klimaatagenda en een Nationale Adaptatiestrategie. Dit rapport laat zien hoe groot de opgave voor Nederland is.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Water

Onderzoek naar de kwaliteit van water, op basis van ontwikkelingen in het klimaat, zeespiegelstijging, bodemdaling en menselijke activiteiten.

Meer over water