Klimaatverandering - Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland

Publicatie

Het PBL en KNMI hebben de bijna vijfduizend pagina’s tellende rapporten van het vijfde IPCC Assessment Report teruggebracht naar een samenvattend, Nederlandstalig rapport van 134 pagina’s. Dit rapport biedt niet alleen een handzaam overzicht van de stand van zaken van de klimaatwetenschap, maar geeft daarnaast ook inzicht in de gevolgen voor Nederland.

De IPCC-rapporten uit 2013 en 2014 - opgesteld door 235 wetenschappers - geven gedetailleerd uitleg over onder meer het klimaatsysteem, de wetenschappelijke inzichten in klimaatverandering, de risico’s en effecten ervan, de mogelijkheden voor aanpassingen maar ook over maatregelen om klimaatverandering te beperken.

De Nederlandse samenvatting van het PBL en KNMI is bedoeld om politici en beleidsmakers te helpen om de feiten en wetenschappelijke onderzoeksresultaten paraat te hebben, bijvoorbeeld voor de internationale klimaatonderhandelingen die moeten leiden naar een nieuw klimaatakkoord eind 2015 in Parijs.

In Nederland is het kabinet bezig met het ontwikkelen van een Klimaatagenda en een Nationale Adaptatiestrategie. Dit rapport laat zien hoe groot de opgave voor Nederland is.

Meer informatie:

Auteurs

Willem Ligtvoet & Bram Bregman (redactie), Rob van Dorland (KNMI), Wilfried ten Brinke (Blueland), Rolf de Vos (Ecofys), Arthur Petersen (University College London), Hans Visser (PBL)

Kenmerken

Publicatiedatum
24 maart 2015
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1405