Aanpassen aan klimaatverandering - Kwetsbaarheden zien, kansen grijpen

Wereldwijd neemt het besef toe dat aan verdere klimaatverandering niet valt te ontkomen. De Rijksoverheid heeft met het nieuwe Deltaprogramma een belangrijke stap gezet om Nederland klimaatbestendiger te maken. Het Deltaprogramma richt zich onder andere op de bescherming tegen overstromingen en het waarborgen van de zoetwatervoorziening. Het dekt echter niet alle klimaateffecten en daarmee samenhangende beleidsopgaven.

In deze studie gaat de aandacht uit naar andere gevolgen van klimaatverandering. Weersextremen zullen bijvoorbeeld vaker voorkomen en kunnen een bedreiging vormen voor de elektriciteits-, ICT- en transportnetwerken. En een stijging van de temperatuur kan invloed hebben op de volksgezondheid. Maar er zijn ook positieve kanten aan klimaatverandering; in een warmer Nederland is bijvoorbeeld het groeiseizoen van gewassen langer, waardoor er meer geoogst kan worden.

Nationale Adaptatie Strategie

Met welke klimaateffecten moet Nederland de komende tijd rekening houden? Welke handelingsperspectieven hebben beleidsmakers op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Door in te gaan op deze en andere vragen geeft deze studie mede input aan de nog te ontwikkelen Nationale Adaptatie Strategie.

Lees meer over NAS 2016 en overige deelstudies op Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Auteurs

Rijk van Oostenbrugge, Joost Knoop, Hanneke Muilwijk, Marijke Vonk, Willem Ligtvoet

Kenmerken

Publicatietitel
Aanpassen aan klimaatverandering - Kwetsbaarheden zien, kansen grijpen
Publicatiedatum
24 maart 2015
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1454