Van risicobeoordeling naar adaptatiestrategie

Het klimaat verandert en dat brengt positieve en negatieve invloeden voor onze samenleving mee. Welke klimaateffecten vormen de grootste bedreigingen voor Nederland? Waar liggen kansen voor Nederland? En hoe kan Nederland zich het beste aanpassen aan klimaatverandering? Het PBL-rapport ‘Aanpassen aan klimaatverandering – kwetsbaarheden zien, kansen grijpen’ beantwoordt deze vragen.

In de achtergrondstudie ‘Van risicobeoordeling naar adaptatiestrategie’ worden klimaatgerelateerde risico’s met elkaar vergeleken, om zo de meest urgente problemen in beeld te brengen. De achtergrondstudie legt uit hoe we tot de risicobeoordeling zijn gekomen. Op basis van de risicobeoordeling wordt vervolgens een handvat geboden om een adaptatiestrategie te ontwikkelen ten behoeve van de Nationale Adaptatie Strategie. Urgentie speelt daarbij een centrale rol.

Auteurs

Hanneke Muilwijk, Joost Knoop en Guus de Hollander

Kenmerken

Publicatietitel
Van risicobeoordeling naar adaptatiestrategie
Publicatiedatum
2 april 2015
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1647