PBL Academielezing Verduurzaming van de economie en de rol van de financiële sector

Hoe kan de financiële sector de transitie naar een duurzame economie optimaal ondersteunen? En wat is de rol van de overheid hierbij? Deze vragen stonden op woensdag 4 november centraal tijdens de PBL Academielezing ‘Verduurzaming van de economie en de rol van de financiële sector’.

Na een introductie door gastheer en PBL-directeur Hans Mommaas, verzorgde hoofdspreker Frank Elderson, directielid van DNB en voorzitter van het internationale netwerk van centrale banken en toezichthouders ‘Network for Greening the Financial System’, een toespraak. Daarop volgden reflecties door thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën Christiaan Rebergen en directeur duurzaamheid bij de Rabobank Bas Rüter.

Golven en bergen

De grote golf van Kanagawa, met deze 19e eeuwse Japanse prent opende Frank Elderson zijn verhaal. De golf trekt de aandacht, zeker nu wij zuchten onder de golven van het Corona-virus en de golven van de recessie, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies al zien aankomen. In de chat riep dit onmiddellijk associaties op. Zo werd daarin al snel een beroemde cartoon van Graeme MacKay gedeeld, waarin de ‘Covid-golf’  verslonden wordt door de golf van recessie, die op zijn beurt weer door een grotere golf van klimaatverandering en biodversiteit verslonden wordt.

Het ging Elderson niet alleen om de golf, ook om de berg Fuij op de achtergrond. De prent is onderdeel van een serie van 36 prenten met de berg Fuij als de stabiele achtergrond van de menselijke activiteit. Maar die achtergrond is niet meer stabiel. Het klimaat verandert, biodiversiteitsverlies loopt op. Het is tijd om de natuur, waar wij mensen integraal onderdeel van uitmaken, op de voorgrond te zetten, zo stelde Elderson. Ook in de financiële wereld. Want de risico’s die klimaatverandering en biodiversiteitsverlies met zich mee brengen, hebben tastbare economische gevolgen.  En die raken financiële instellingen.

Groen herstel

Daarom riep Elderson op tot groen herstel. Dat lijkt ingewikkeld en duur: waar moet je beginnen? “Het is als aan de voet van de berg Fuji staan en je afvragen hoe je ooit de top zou kunnen bereiken. Maar als je eenmaal beslist hebt dat je naar de top wilt, is de moeilijkste beslissing eigenlijk al gemaakt,” aldus Elderson.

Onderweg naar die top heeft het klimaatbeleid een deel van de weg bereid. Het aanpakken van biodiversiteitsverlies leert en profiteert daarvan. Frank Elderson deelde drie lessen met de toehoorders waarbij hefbomen – van financiële instellingen, van financiële toezichthouders en van overheden - een cruciale rol spelen.

Christiaan Rebergen, thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën, reflecteerde vervolgens onder andere op de rol die Nederlandse financiële instellingen zowel op macro- als microniveau zouden kunnen spelen bij verduurzaming. Bas Rüter, directeur duurzaamheid bij de Rabobank, gaf aan Eldersons zorgen over de klimaatopgaven te delen en de medeverantwoordelijkheid van de bankensector voor oplossingen, te aanvaarden. De Rabobank wil dat graag combineren met de financiering van een volhoudbare en gezonde wereldvoedselvoorziening voor iedereen.

Vervolgens sloten voorzitter van het klimaatakkoord Ed Nijpels en Maarten de Zeeuw, campagneleider Klimaat van Greenpeace virtueel aan. Nijpels wilde o.a. van Elderson weten of een stringente klimaataanpak gelijktijdig de biodiversiteit zou kunnen bewaken en of de financiële sector ook voortrekker zou kunnen zijn in een klimaatakkoord dat niet wacht tot politiek Den Haag handelt. De Zeeuw was benieuwd naar Eldersons visie op de rol van de ECB bij het versnellen van de transitie naar een duurzame economie.

Na een interactieve sessie met bevlogen bijdragen van de verschillende sprekers, sloot gastheer Mommaas met een dankwoord aan de deelnemers de PBL Academielezing af.

External video URL

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Duurzame ontwikkeling

Door duurzame ontwikkeling wordt voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties in gevaar worden gebracht.

Meer over duurzame ontwikkeling