PBL-onderzoeker werkt mee aan woononderzoek Amsterdamse leerkrachten

PBL-onderzoeker Dorien Manting heeft vanuit haar bijzonder hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam meegewerkt aan onderzoek naar de woningmarktpositie van Amsterdamse basisschoolleraren. In de laatste tien jaar is het steeds moeilijker geworden voor deze groep om een woning in de hoofdstad te vinden. Naast uitstel van levenskeuzes als het starten van een gezin, leidt dit steeds vaker tot vertrek uit Amsterdam en het verlaten van de Amsterdamse arbeidsmarkt. Dat is een risico voor de onderwijskwaliteit en kansengelijkheid in de stad, stellen de onderzoekers. ‘Op een subtiele en langzame manier erodeert de bestaanszekerheid van leerkrachten die wonen en werken in de stad’, stelt Manting.

De experts onderzochten vanuit het Kenniscentrum Ongelijkheid hoe het mensen in ‘cruciale’ beroepen vergaat in de steeds duurder wordende steden. Het advies: geef in bepaalde gevallen vakmensen meer voorrang op de woningmarkt en biedt betere reisvergoedingen, parkeervergunningen of flexibelere werktijden.

Overhandiging aan wethouder

Het rapport ‘Voorbij het Lerarentekort. Wonen en werken in een ongelijke stad’ is geschreven in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Wie woont en werkt nog in de stad’ van het Kenniscentrum Ongelijkheid en wordt op 25 januari aan de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman overhandigd. Dit onderzoek is gecoördineerd door Stan Majoor (Hogeschool van Amsterdam) en Dorien Manting (Planbureau voor de Leefomgeving en Universiteit van Amsterdam). Dit is een onderzoek in opdracht van het Kenniscentrum Ongelijkheid en is uitgevoerd door de samenwerkende partners HvA, UvA, PBL, AFWC en Gemeente Amsterdam.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Wonen en ruimte

Onderzoeken over de woningmarkt, de woningvoorraad en de woonomgeving.

Meer over wonen en ruimte