Winkelleegstand groter dan gedacht

Tot nu toe wordt er vaak vanuit gegaan dat nog geen 7 procent van de winkels leegstaat. Berekeningen van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) laten echter zien dat de leegstand inmiddels is opgelopen tot bijna 8 procent: bijna 300.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak méér dan werd gedacht. In het kielzog van de kantorenmarkt – de leegstand is daar zelfs bijna 16 procent – nemen dus ook de problemen op de winkelmarkt toe. 

Het aandeel structurele leegstand (leegstand meer dan drie jaar) en langdurige leegstand (leegstand tussen één en drie jaar) neemt bovendien harder toe dan de leegstand van maximaal één jaar (frictie- of aanvangsleegstand).

Wel zijn er lokale verschillen in leegstand: daar waar kantorenleegstand meer voorkomt in de Randstad, is het probleem van winkelleegstand meer een probleem van de perifere regio’s. Bevolkingskrimp in de perifere regio’s is een van de belangrijkste oorzaken van de winkelleegstand aldaar.

Tabel: Leegstand in de grootste winkelgebieden
StadPercentage leegstand
Amsterdam5,4%
Rotterdam8,3%
Den Haag11,3%
Utrecht6,3%
Groningen11,1%
Eindhoven9,6%
Breda6,8%
Tilburg8,8%
Heerlen10,2%
Enschede12,2%

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Wonen en ruimte

Onderzoeken over de woningmarkt, de woningvoorraad en de woonomgeving.

Meer over wonen en ruimte