Archief

Eerste evaluatie van het Natuurpact

Hoofdrapportage en achtergronden

Over de Evaluatie Natuurpact

Over de methode: Lerende Evaluatie

Verslagen van workshops

Uit de praktijk

De provincies geven op eigen wijze invulling aan hun natuurbeleid. Dat kan leiden tot een nieuwe aanpak. De provincies en het Rijk willen graag leren van elkaars aanpak en ervaringen. Uit een inventarisatie van het provinciale beleid in 2015 hebben WUR en PBL een eerste selectie gemaakt van een aantal beleidsvernieuwingen die in opkomst zijn in meerdere provincies.