Evaluatie herziening regelgeving verkeersgeluid

Om de sluipende toename van verkeersgeluid vanaf snelwegen en spoor tegen te gaan, is er een nieuw wetsvoorstel voor verkeersgeluid opgesteld. Deze nieuwe regelgeving werkt met 'geluidproductieplafonds'. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft gekeken welke effecten met de voorgestelde nieuwe regelgeving voor de snelwegen tot 2020 te verwachten zijn.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Mobiliteit

Onderzoek naar functioneren en effecten van mobiliteit in Nederland.

Meer over mobiliteit