Evaluatie herziening regelgeving verkeersgeluid

17-03-2011 | Nieuwsbericht

Om de sluipende toename van verkeersgeluid vanaf snelwegen en spoor tegen te gaan, is er een nieuw wetsvoorstel voor verkeersgeluid opgesteld. Deze nieuwe regelgeving werkt met 'geluidproductieplafonds'. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft gekeken welke effecten met de voorgestelde nieuwe regelgeving voor de snelwegen tot 2020 te verwachten zijn.