Klimaatdoel voor 2030 en innovatie nodig voor schone economie in 2050

01-12-2011 | Nieuwsbericht

De huidige klimaat- en energiedoelen voor 2020 bieden onvoldoende stimulans om in 2050 80-95 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Daarvoor is een (Europees) klimaatdoel voor 2030 én meer bevordering van innovatie nodig.