22 juni: De 24 uur van de natuur en de Natuurtop

21-06-2013 | Nieuwsbericht

Op 22 juni 2013 is de nationale ‘open dag’ van de natuur – de 24 uur van de natuur. Het ministerie van Economische Zaken roept iedereen op om juist deze dag extra van de Nederlandse natuur te genieten.

Natuurtop

Ook op deze dag vindt de Natuurtop plaats - een van de activiteiten waarmee het Rijk maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, provincies en andere overheden uitnodigt om het natuurbeleid voor de lange termijn mede vorm te geven.

Beschermen, genieten, waarderen, gebruiken

Het gaat niet alleen om natuur die beschermd moet worden, maar ook om de natuur anders te gebruiken. Slim en gecombineerd met andere belangen. Een natuur waar mensen van genieten en die wordt gewaardeerd.

Natuurverkenning

Op verzoek van het kabinet bracht het PBL vorig jaar de Natuurverkenning uit – een inspiratiebron voor het lange-termijn beleid voor natuur en landschap. We lieten 4 visies op natuur zien en ontwikkelden op basis daarvan vier toekomstbeelden hoe Nederland er in 2040 uit zou kunnen zien. De Natuurverkenning is een belangrijke bouwsteen voor de nieuwe natuurvisie van het kabinet.

Feiten en cijfers

Het PBL brengt feiten en cijfers over natuur en biodiversiteit in kaart. Speciaal voor de Natuurtop zijn er vier nieuwe infographics:

Meer weten?

Een kleine greep uit de informatie die te vinden is op de websites van PBL en het Compendium: