Bosatlas van het Voedsel

20-11-2014 | Nieuwsbericht

Vandaag is de Bosatlas van het Voedsel verschenen. Het PBL heeft – als een van bijna veertig overheidsinstellingen, kennisinstellingen en bedrijven – veel kennis en informatie over de Nederlandse voedselvoorziening aangeleverd. Over voedsel heeft het PBL de afgelopen jaren verschillende publicaties uitgebracht. Door medewerking aan deze Bosatlas maakt het PBL de verworven kennis nu ook beschikbaar voor grote groepen in de samenleving.

Veelzijdig beeld van de Nederlandse voedselvoorziening

De Bosatlas van het Voedsel schetst een veelzijdig beeld van de Nederlandse voedselvoorziening. Zo laat de atlas zien dat de Nederlander dagelijks gemiddeld negen euro aan voedsel besteedt, waarvan drie euro buitenshuis, dat mensen van zeventig jaar en ouder het meeste fruit eten en dat één op de drie vrachtwagens op de Europese wegen voedsel vervoert.

Kaarten en infographics laten zien dat de wijze waarop ons voedsel wordt geproduceerd voortdurend verandert en dat consumenten verschillende ideeën hebben over ‘goed’ voedsel. De atlas brengt in kaart wat er allemaal gebeurt voordat voedsel op ons bord belandt (van grond tot mond). Ook de effecten van de Nederlandse voedselvoorziening op milieu, natuur en ruimte krijgen in deze atlas ruime aandacht.