Samen werken aan natuur

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) organiseert op 25 januari 2017 het symposium ‘Samen werken aan natuur’. PBL-directeur Hans Mommaas overhandigt tijdens deze bijeenkomst de publicatie Lerende Evaluatie van het Natuurpact aan Martijn van Dam, staatssecretaris EZ, en gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. Het is een lerende evaluatie van de ambities van het in 2013 gesloten Natuurpact. Duidelijk wordt waar de provincies en het Rijk nu staan, wat er goed gaat en wat de uitdagingen zijn.

Lerende evaluatie Natuurpact

Met het Natuurpact tussen Rijk en provincies zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor het natuurbeheer, natuurbehoud en natuurontwikkeling binnen de provincie. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft het PBL in samenwerking met Wageningen University & Research samen met betrokkenen bij het natuurbeleid een lerende evaluatie uitgevoerd, daarbij ondersteund door de Vrije Universiteit Amsterdam.

Opzet van het symposium

Naast de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek bespreken we aan de hand van filmpjes een drietal voorbeelden van succesvolle samenwerkingsprojecten. Dit doen we onder leiding van moderator Inge Diepman met een panel van deskundigen: Bart Krol (gedeputeerde Utrecht), Hank Bartelink (Stichting LandschappenNL), Jakob Bartelds (LTO Nederland) en Wieke Tas (ministerie van Economische Zaken). Het symposium wordt afgesloten door sneldichteres Dominique Engers.

Waar en wanneer

Het symposium vindt plaats op woensdag 25 januari 2017 in het Muntgebouw in Utrecht. Ontvangst vanaf 13.30, rond 16.15 uur afsluiting met een borrel.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Natuur, landschap en biodiversiteit

Het PBL ondersteunt met uiteenlopende studies het beleid voor natuur, landschap en ecosysteemdiensten.

Meer over natuur, landschap en biodiversiteit