Samenwerkingsovereenkomst tussen PBL en Radboud Universiteit

Het Planbureau voor de Leefomgeving  en de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben begin december een overeenkomst getekend om de samenwerking op het gebied van biodiversiteitsmodellering te formaliseren.

Afgelopen jaren hebben beide partijen intensief samengewerkt aan de versterking van GLOBIO, het mondiale biodiversiteitsmodel van PBL dat veelvuldig wordt gebruikt in grootschalige verkenningen en scenariostudies op het gebied van biodiversiteit. De samenwerking heeft onder meer geresulteerd in een sterkere empirische onderbouwing van het model en nieuwe toepassingen in de vorm van ‘footprints’ voor biodiversiteit.

De komende jaren zal de samenwerking worden voortgezet om de representatie van landgebruik in GLOBIO te verbeteren en het model uit te breiden met aanvullende indicatoren voor biodiversiteit. Daarnaast zullen andere onderwerpen worden verkend die zowel wetenschappelijk als beleidsmatig relevant zijn, zoals directe en indirecte effecten van klimaatverandering op de natuur.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Natuur, landschap en biodiversiteit

Het PBL ondersteunt met uiteenlopende studies het beleid voor natuur, landschap en ecosysteemdiensten.

Meer over natuur, landschap en biodiversiteit