Nieuwe kaartentool biedt hulp bij ruimtelijke vraagstukken

Voor het inpassen van onder meer woningbouw, energie-opwekking en natuur in de schaarse ruimte van Nederland, hebben beleidsmakers vanaf vandaag (10 november) een extra tool. Met behulp van de Atlas van de Regio, gemaakt door onderzoekers van het PBL, zijn 130 verschillende kaarten met 12 thema’s vanaf 1992 tot ver in de toekomst, op elkaar te leggen en te vergelijken. ‘De Atlas biedt het kaartmateriaal voor het debat dat het Rijk, de regio’s en maatschappelijke partners voeren over ruimtelijke afwegingen’, aldus Kersten Nabielek van het PBL.

Afbeelding van de website Atlas van de Regio met meerdere kaartbeelden

Beleidsmakers kunnen met de kaarten die bevolkingsprognoses laten zien een indruk krijgen van de toekomstige ruimtebehoefte voor woningbouw in Nederlandse regio’s. Maar er zijn ook kaarten over nieuwe duurzaamheidsopgaven. Bijvoorbeeld klimaatadaptatie en ruimte voor hernieuwbare energie. Daarnaast zijn er kaarten die informatie bieden over klassieke ruimtelijke thema’s zoals stedelijke ontwikkeling, natuur, water en landbouw. Met de interactieve webviewer kan de gebruiker kaarten oneindig combineren.

‘Nederland staat voor grote en complexe ruimtelijke opgaven vanwege klimaatverandering, voortgaande verstedelijking, beoogde natuurontwikkeling en fundamentele veranderingen in de landbouw. De regio is de plek waar al deze opgaven samenkomen en met elkaar concurreren’, zegt Nabielek, projectleider van de Atlas van de Regio. ‘Om de schaarse ruimte optimaal in te kunnen richten, helpt het dat de Atlas knelpunten kan laten zien, maar ook functiecombinaties zichtbaar maakt.’

De Atlas van de Regio is onderdeel van het strategisch onderzoeksprogramma ‘Stad en regio in ontwikkeling’ waarin het PBL ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in samenhang met elkaar onderzoekt. Op 10 november zal projectleider Kersten Nabielek de Atlas demonstreren in een online sessie met nationale en regionale beleidsmakers.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Wonen en ruimte

Onderzoeken over de woningmarkt, de woningvoorraad en de woonomgeving.

Meer over wonen en ruimte