PBL-reactie op kritiek Stichting Agri Facts

Nieuws

Recente aantijgingen van de Stichting Agri Facts naar aanleiding van een in 2014 verschenen PBL-publicatiebericht over een Engelstalig wetenschappelijk artikel zijn onjuist.

Het PBL heeft gefundeerd aangegeven dat de uitstoot van landbouwgerelateerde emissies in de EU met 25 tot 40% zal dalen als alle inwoners van de Europese Unie de helft minder vlees, zuivel en eieren eten. De huidige landbouwgerelateerde emissies maken ongeveer 9% uit van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU. Als alle inwoners van de EU de helft minder van deze dierlijke producten eten levert dit dus 2 tot 4% klimaatwinst op (oftewel 25 tot 40% van het aandeel van 9% dat de landbouw heeft in de totale EU-emissies).

Het nieuwsbericht noemt de klimaatwinst van de helft minder vlees, zuivel en eieren eten ‘fors’. Hiervoor ziet het PBL twee redenen. Ten eerste dalen de broeikasgasemissies door de landbouw dan met 25 tot 40%. Verder is een reductie van de totale Europese broeikasgasemissies van 2 tot 4% (ofwel 25 tot 40% van het aandeel van 9% dat de landbouw heeft in die totale emissies) hoe dan ook niet beperkt te noemen. Dit is een stevige reductie die in elke maatschappelijke sector een flinke inspanning zal vergen.