Publicaties

330 publicaties in het onderwerp 'Landbouw'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Actualisering landelijk mestoverschot 2003

Het landelijk mestoverschot ontstaat op grond van de verliesnormen van Minas in 2003, zoals beschreven in de Meststoffenwet. De meest waarschijnlijke schatting van het 'landelijk mestoverschot 2003' is 4 miljoen kg fosfaat met een bandbreedte van 0 tot 12 miljoen kg fosfaat....

MINAS en Milieu: Balans en Verkenning

Vanaf 1998 is het Mineralenaangiftesysteem (MINAS) ingevoerd. Hierbij wordt per bedrijf bijgehouden hoeveel fosfaat en stikstof wordt aan- en afgevoerd. Tussen deze aan- en afvoer van mineralen mag een vastgestelde marge zitten, de verliesnorm. Vanuit milieukundig en...

The European Nitrogen Case

The N budget for Europe (excluding the former Soviet Union) indicates that the 3 principal driving forces of the acceleration of the European N cycle are fertilizer production (14 Mt (mill. tonnes) N yr−1), fossil fuel combustion and other industry (3.3 Mt N yr−1) and import...

PEARL: Een model van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de bodem

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw brengt risico's voor de milieukwaliteit met zich mee, die meer en meer geëvalueerd worden met behulp van simulatie modellen. Het nieuwe PEARL model beschrijft het gedrag van bestrijdingsmiddelen in het bodem-plant systeem en...

De mestmarkt in 2002

In augustus 1999 is het RIVM verzocht om samen met LEI, ID-DLO en PAV een 'Second Opinion' te geven over het rapport 'Op zoek naar evenwicht 2', dat het Bureau Van de Bunt in april 1999 publiceerde. Het verzoek werd gedaan omdat de overheid zich wilde beraden op alternatieven...

Pagina's