Onzekerheid in de Nederlandse broeikasgas emissie-inventarisatie

18-08-2009 | Publicatie

Nederland ratificeerde het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) en verplichtte zich daarmee tot een jaarlijkse rapportage over broeikasgasemissies via een National Inventory Report (NIR). Een vast onderdeel hiervan is een onzekerheidsanalyse als onderdeel van prioriteitstelling voor verbeteringen in de inventarisatie. Dit rapport geeft een overzicht en een onderbouwing van gemaakte inschattingen voor de onzekerheidsanalyse in het NIR.

IPCC Tier-1 methode is goed bruikbaar voor inschatting onzekerheid emissies broeikasgassen

Het National Inventory Report (NIR) richt zich op de emissiehoeveelheid (nationaal totaal) voor het rapportagejaar en op de trend ten opzichte van het basisjaar 1990 (1995 voor F-gassen). Uitgangspunt voor de analyse zijn inschattingen omtrent onzekerheden in activiteitendata, emissiefactoren en andere parameters in emissieberekeningen. Bij het maken van de onzekerheidsanalyse is de Tier 1-methode gevolgd zoals omschreven in de 'Good practice Guidance van het Intergovernmental Panel on Climate Change

Gerelateerde rapporten