Aandeel grondstofkosten in de totale productiekosten van bedrijven

Het aandeel grondstofkosten in de productiekosten van bedrijven is op verschillende manieren te berekenen. In deze notitie worden twee van deze manieren, de energie- en materiaalkosten en de kale grondstofkosten, met elkaar vergeleken. De kale grondstofkosten zijn lager dan de energie- en materiaalkosten, omdat ze niet de toegevoegde waarde in toeleverende productieketens omvatten. Daarmee vormen de kale grondstofkosten een betere indicatie voor het grondstofgebruik in een economie en voor gedragseffecten van prijsbeleid op grondstoffen.

De Nederlandse uitvoer is relatief grondstofintensief

Het aandeel kale grondstofkosten in de totale finale vraag van de Nederlandse economie betreft ruim 14 procent. Voor alleen de binnenlandse finale vraag is dit aandeel 6,5 procent. De Nederlandse economie is meer grondstofintensief dan de economieën van Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk vanwege een relatief groot aandeel van de basisindustrie, die vooral produceert voor de uitvoer. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de Nederlandse industrie minder efficiënt produceert dan die in het buitenland.

Binnen de industrie zijn vooral de voedingsmiddelenindustrie, chemie en basismetaal grondstofintensief en daarmee het meest gevoelig voor prijsveranderingen van grondstoffen. In bedrijfstakken waar het aandeel grondstofkosten in de totale kosten gering is, lijken andere beleidsinstrumenten kansrijker om efficiëntieverbeteringen te stimuleren.

Auteurs

Harry Wilting en Aldert Hanemaaijer

Kenmerken

Publicatietitel
Aandeel grondstofkosten in de totale productiekosten van bedrijven
Publicatiedatum
21 maart 2014
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1283