Aanpassen of verkassen? Langer zelfstandig in een geschikte woning

05-06-2019 | Publicatie

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig, óók als de beperkingen toenemen. Echter, lang niet alle woningen kunnen in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners prettig bewoond worden. Om ook thuis te kunnen blijven wonen als de lichamelijke beperkingen toenemen, is het soms nodig dat ouderen hun woning aanpassen of dat ze verhuizen. Deze publicatie geeft aan dat ouderen doorgaans weinig bereid zijn om te investeren in het levensloopbestendig maken van hun woning. Zij investeren liever niet in aanpassingen die zij later mogelijk niet nodig hebben of die niet tot waardevermeerdering leiden.

Ouderen nemen soms ongemakken van hun woning op de koop toe

Corporaties en gemeenten zijn niet altijd bereid om woningaanpassingen te vergoeden. Dit komt voort uit de gedachte dat het mogelijk kostenefficiënter is als de oudere naar een andere, wel geschikte woning verhuist. Er zijn echter ouderen die het leren leven met de ongemakken van hun woning verkiezen boven verhuizen, omdat zij gehecht zijn aan hun woning en/of woonomgeving.

De ouderen die wel willen verhuizen, zijn hiertoe over het algemeen geneigd vanwege hun gezondheid of behoefte aan zorg.

Keuze tussen reguliere woning of woon(zorg)vorm

Verhuisgeneigde ouderen kunnen verhuizen naar een geschikte ‘reguliere’ woning, maar ook naar een ‘ouderenzorgwoning’.

De afgelopen jaren zijn speciaal voor ouderen diverse woon(zorg)vormen ontwikkeld. Denk hierbij aan hofjeswoningen, kleinschalige woonzorggroepen en (inter)generationele zorgwoningen. Deze woon(zorg)vormen dragen ertoe bij dat ouderen prettig kunnen wonen en indien nodig zorg binnen handbereik hebben.

Het aanbod lijkt vooralsnog echter uit te blijven, mede vanwege financieringsproblemen. Het Rijk heeft daarom recentelijk een stimuleringsregeling in het leven geroepen, zodat initiatiefnemers de financiering van hun nieuwe woon(zorg)vorm gemakkelijker rond kunnen krijgen. Het moet nog blijken hoe en in hoeverre een voor ouderen passend woningaanbod tot stand komt.

Langer zelfstandig wonen in de pers: