Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Elektriciteit

Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord (OKA) voor de elektriciteitssector. De Nederlandse elektriciteitsmarkt is onderdeel van de grotere (Noordwest-) Europese markt. Ontwikkelingen binnen Nederland markt kunnen daarom niet los worden gezien van de ontwikkelingen in de rest van Europa en Nederlands beleid heeft op zijn beurt consequenties voor de elektriciteitsvoorziening in andere landen.

De belangrijkste beleidsinstrumenten in het OKA voor de elektriciteitssector zijn:

  • Verbod op kolenstook
  • CO2-minimumprijs in de elektriciteitsopwekking
  • Stimulering van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit met de SDE+ t/m 2025
  • Omvorming salderingsregeling

Ontwikkelingen in de elektriciteitssector zijn niet alleen afhankelijk van beleidsmaatregelen. De ontwikkeling van brandstof- en CO2-prijzen en van beleid in andere Europese landen heeft minstens zo’n groot effect. Deze ontwikkeling is inherent onzeker, daarom is in de analyse uitgegaan van twee verschillende aannames voor de brandstof- en CO2-prijzen,

De twee varianten schetsen slechts twee mogelijke richtingen voor de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt. Er zijn dan ook nog vele andere scenario’s denkbaar, die buiten deze varianten vallen. De gevonden resultaten kunnen daarom niet beschouwd worden als een bandbreedte, omdat andere aannames tot beduidend andere resultaten kunnen leiden.

Dit achtergronddocument biedt verdieping aan de tekst in hoofdstuk 11 ‘Elektriciteit’ van het PBL-rapport ‘Effecten ontwerp klimaatakkoord’. Tevens wordt verder ingegaan op de modelberekeningen die ten grondslag liggen aan de analyse en zijn uitgevoerd met het Europese elektriciteitsmarktmodel COMPETES.

Auteurs

Marit van Hout, Paul Koutstaal, Özge Özdemir

Kenmerken

Publicatietitel
Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Elektriciteit
Publicatiedatum
26 april 2019
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3685