Achtergronden van de NEV-raming verkeer en vervoer

07-10-2014 | Publicatie

Deze notitie geeft een overzicht en onderbouwing voor de verkeersvolumes, het bijbehorende energiegebruik en de resulterende CO2-emissie van verkeer en vervoer in 2020 en 2030, zoals die zijn geraamd in de Nationale Energieverkenning 2014. Daarnaast worden de belangrijkste uitgangspunten en resultaten voor verkeer en vervoer op hoofdlijnen beschreven.