Achtergrondrapport circulaire economie in kaart

PBL heeft met een inventarisatie de circulaire economie in Nederland in kaart gebracht. In het hoofdrapport Circulaire economie in kaart beschrijft PBL de resultaten van de inventarisatie, de belemmeringen die initiatieven ondervinden en de aanbevelingen (PBL 2019). In dit achtergrondrapport is de methodologische verantwoording van de inventarisatie beschreven.

Inventarisatie met R-ladder als uitgangspunt

De inventarisatie bestaat uit activiteiten die het gebruik van primaire grondstoffen in de economie (kunnen) verlagen. De strategieën zoals gedefinieerd op de circulariteitsladder (R-ladder), zoals refuse, reduce, repair en recycle, zijn hiervoor als uitgangspunt genomen.

Voor de inventarisatie is gebruikgemaakt van bestaande overzichten van circulaire activiteiten, het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA) en een webcrawler met algoritme. De gevonden activiteiten zijn alle toegedeeld aan een strategie op de R-ladder en aan een transitieagenda.

Aandachtspunten voor volgende metingen

De huidige inventarisatie is een ‘nulmeting’. Het is de eerste inventarisatie in zijn soort. Het onderzoek heeft laten zien dat het belangrijk is dat bestaande overzichten worden aangevuld met een webcrawl.

Een belangrijke kanttekening bij deze nulmeting is dat een deel van de bestaande circulaire activiteiten op het gebied van landbouw en biomassa niet in beeld is gebracht. Ook zijn uit het onderzoek een aantal aandachtspunten voor volgende metingen af te leiden, zoals keuzes rond innovatieve initiatieven, de categorie reduce, en de toedeling aan één of meerdere transitieagenda’s.

Auteurs

Maikel Kishna, Trudy Rood en Anne Gerdien Prins

Kenmerken

Publicatietitel
Achtergrondrapport circulaire economie in kaart
Publicatiedatum
23 januari 2019
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3403