Actualisatie invoer WLO autopark mobiliteitsmodellen 2020

In deze notitie worden actuele ramingen van de omvang, de samenstelling en de gebruikskosten van personenauto’s, bestelauto’s en vrachtwagens in 2030, 2040 en 2050 voor de WLO-scenario’s gepresenteerd. Op basis van de ramingen van de samenstelling van het wagenpark zijn ook de gemiddelde emissiefactoren bepaald die de gemiddelde uitstoot van CO2 per voertuigkilometer weergeven.

Aanleiding van de actualisatie

Het PBL heeft medio 2020 op verzoek van het Ministerie van IenW de aannames uit de WLO 2015 over de ontwikkeling van de bevolking, het aantal huishoudens en banen en enkele variabelen met betrekking tot de economische groei geactualiseerd op nationaal en regionaal niveau. Dit is beschreven in Ritsema van Eck et al. (2020). Deze actuele ramingen voor de bevolking en de economie zijn van invloed op de verwachte groei en samenstelling van het autopark. Ook zijn er voortschrijdende inzichten over het marktpotentieel van alternatieve aandrijftechnologieën, met name van elektrische auto’s. In de nieuwe uitgewerkte WLO varianten zijn de scenariocijfers uit de WLO 2015 consistent gemaakt met deze actuele ramingen en inzichten.

Modelinvoer voor LMS en NRM

IenW en Rijkswaterstaat hebben in 2020 op basis van deze cijfers de gedetailleerde modelinvoer vastgesteld. Deze zullen gebruikt worden in de nieuwe versie van LMS en NRM bij analyses voor de NMCA 2021 en standaardtoepassingen vanaf april 2021.
Zo kunnen de nieuwe cijfers gebruikt worden in toekomstige beslissingen over infrastructuur- en mobiliteitsbeleid.

Begin 2021 zijn enkele correcties doorgevoerd in de ramingen van de personen- en bestelautokilometers. Voor nadere informatie zie de voetnoot op pagina 5 in de notitie.

Kenmerken

Publicatietitel
Actualisatie invoer WLO autopark mobiliteitsmodellen 2020
Publicatiedatum
14 december 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
34
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4326