Basiskwaliteit waternatuur

Verkenning mogelijkheden van een ecologische indicator voor wateren buiten natuurgebieden

Basiskwaliteit natuur is een nieuw begrip voor de toestand van de biodiversiteit buiten bestaande natuurgebieden. Daarbij is ook het watersysteem een belangrijk onderdeel voor de biodiversiteit in het landelijk gebied. In dit rapport wordt een voorstel uitgewerkt voor de basiskwaliteit van de regionale wateren op basis van macrofauna en waterplanten.

Foto Gebogen kranswier

Voor het weergeven en het evalueren van het gevoerde beleid zijn indicatoren nodig op nationale schaal voor de toestand van de biodiversiteit. Recent zijn plannen voor een nieuw Dashboard Biodiversiteit gepresenteerd en indicatoren voor Basiskwaliteit Natuur. Aangezien het watersysteem een essentieel onderdeel van de nationale biodiversiteit is, zijn ook indicatoren voor de aquatische biodiversiteit nodig.

Indicatoren Basiskwaliteit waternatuur

Het PBL presenteert indicatoren basiskwaliteit waternatuur die gebaseerd zijn op de KRW maatlatten voor de biologische kwaliteit. Deze indicatoren verschillen van de KRW doordat niet getoetst wordt op het vastgestelde beleidsdoel. De huidige indicatoren zijn gebaseerd op alle beschikbare monitoringsdata van waterschappen en berekend met de laatste versie van de KRW maatlatten voor macrofauna en waterplanten.

Basiskwaliteit waternatuur licht gestegen

De basiskwaliteit waternatuur is sinds 1990 licht gestegen. Op een schaal van 0 tot 1 is voor heel Nederland de kwaliteit met 0,097 toegenomen van 0,33 tot 0,43. Tijdens de KRW periode van 2009 tot en met 2020 was deze toename slechts 0,027.

Kenmerken

Publicatietitel
Basiskwaliteit waternatuur
Publicatiesubtitel
Verkenning mogelijkheden van een ecologische indicator voor wateren buiten natuurgebieden
Publicatiedatum
30 november 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
31
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4796