Beelden van circulaire economie in de bouw

01-11-2021 | Website

Deze webpublicatie bevat negen inspirerende beeldverhalen over circulaire bouw.  Het PBL publiceert deze illustratieve voorbeelden als bijdrage aan een dialoog over kansen en dilemma’s in de praktijk op weg naar een circulaire economie.

Circulaire transitie in de bouwsector in de praktijk

Het PBL vroeg Jan Rutten (tekst) en Theo Baart (fotografie) een kijkje te nemen bij bedrijven in de bouwsector, een sector die veel grondstoffen gebruikt en dus cruciaal is in de transitie naar een circulaire economie.
De beeldverhalen laten zien hoe ondernemers door de hele bouwketen heen samenwerken om aan andere grondstoffen te komen, energie te besparen, duurzame vormen van transport te organiseren, en nieuwe leveranciers en afzetmarkten te vinden. Ze geven inzicht in de manier waarop de geïnterviewde ondernemers kansen benutten en met belemmeringen omgaan. Welke samenwerkingen gaan ze aan, wat lukt wel en wat (nog) niet?
De beeldverhalen dienen ook als inspiratie voor bestuurders en ambtenaren van ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen, in hun rol om circulair bouwen te bevorderen. Overheden vervullen een belangrijke rol als bijvoorbeeld opdrachtgever van bouwprojecten, of als vergunningverlener bij – bijvoorbeeld - gebiedsontwikkeling. Welke lessen kunnen zij trekken uit de ervaringen van bedrijven?