Beschikbaarheid biogrondstoffen in Nederland en de Europese Unie

Notitie bij studie Trajectverkenning Klimaatneutraal Nederland 2050

De duurzame productie van biogrondstoffen is een noodzakelijk onderdeel van een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze biogrondstoffen kunnen heel divers zijn van type, geografische oorsprong, en de toepassingen waarvoor ze worden gebruikt; verbranding ten behoeve van (industriële) warmte, (geavanceerde) vloeibare biobrandstoffen, grondstoffen voor de chemie (bioplastic), en als materiaal in de bouw. Hierbij zal de toepassing ook schuiven over de tijd: minder directe inzet voor energie opwekking naar meer duurzame inzet als koolwaterstof of materiaal. 

In deze achtergrondnotitie bij de ‘Trajectverkenning Klimaatneutraal in 2050’ wordt uitgegaan van productie in Nederland en import uit de Europese Unie. Het is de verwachting dat de totale beschikbaarheid van duurzame biogrondstoffen voor Nederland kan groeien van rond 500 petajoule in 2020 naar 925 tot 1613 petajoule in 2050. Tussen de 70 en 80 procent hiervan zal zijn toepassing vinden voor energetische toepassingen (brandstoffen) en als grondstof voor de chemie, de rest als materiaal.   De productie in Nederland zelf zal naar verwachting kunnen groeien tot maximaal 256 petajoule in 2050 en dus zal er veel import van met name geavanceerde biogrondstoffen nodig zijn.

De grootste toename van de productie van biogrondstoffen in zowel Nederland als de EU, zal naar verwachting plaatsvinden in de landbouw, met name aan de bovenkant van de bandbreedte van de beschikbaarheid. Er zal wel sprake zijn van uitbreiding van de bosbouw, maar landbouw lijkt de meest interessante optie voor opschaling van de productie. 

Bij de primaire landbouwproductie in de EU (inclusief Nederland) zal het waarschijnlijk gaan om (houtige) gewassen als grondstof voor bijvoorbeeld de geavanceerde  biobrandstofproductie. Daarnaast kan sprake zijn van meer en ander gebruik van gras, en een (beperkte) productiviteitsstijging van bestaande teelten. Dit vereist wel extra grond . Dat zou kunnen voortkomen uit een lagere behoefte aan gras- en maïsland.

Auteurs

PBL Auteurs
Jelle van Minnen Bart Strengers Bert Daniels

Kenmerken

Publicatietitel
Beschikbaarheid biogrondstoffen in Nederland en de Europese Unie
Publicatiesubtitel
Notitie bij studie Trajectverkenning Klimaatneutraal Nederland 2050
Publicatiedatum
24 april 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
34
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5213