Circulaire economie, opties voor beleid

27-11-2017 | Publicatie

Op verzoek van de informateur inventariseerde het PBL in april 2017 de beleidsopties voor de overgang naar een circulaire economie.

Deze opties zijn voornamelijk ontleend aan en bouwen voort op eerder onderzoek van het PBL alsmede de input die PBL leverde voor het SER-advies Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen (2016) en voor het Rijksbrede programma Circulaire Economie (2016).

Na een korte omschrijving van wat het PBL onder een circulaire economie verstaat, worden enkele uitgangspunten benoemd voor beleid ter bevordering van een circulaire economie.

Vervolgens worden 4 clusters van beleidsopties beschreven: (1) markt maken en beprijzen van milieu, (2) stimulerende wet- en regelgeving, (3) innovatiebeleid, en (4) de overheid als netwerkpartner.

Aan het eind worden de relaties met enkele andere belangrijke beleidsdossiers aangegeven.