Column Energie Actueel - Toename broeikasgasemissies vlakt af

Publicatie

De uitstoot van broeikasgassen neemt jaarlijks verder toe, vooral in zich ontwikkelende landen. De toename hiervan vlakt af. De klimaatverandering die hiermee samenhangt, wordt vooral veroorzaakt door emissies die al in de atmosfeer verblijven. Zich ontwikkelende landen stellen daarom dat de rijke landen weliswaar minder uitstoten dan zij, maar feitelijk primair verantwoordelijk zijn voor het broeikasaffect. Twee recente studies van PBL-medewerkers werpen een nieuw licht op deze situatie.

Auteurs

Pieter Boot

Kenmerken

Publicatietitel
Column Energie Actueel - Toename broeikasgasemissies vlakt af
Publicatiedatum
12 november 2013
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Energie Actueel, jaargang 16 nummer 9
Productnummer
1302