Conceptadvies SDE++ 2021 Algemeen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) in 2021. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gevraagd van TNO EnergieTransitie en DNV GL. Dit conceptadvies SDE++ 2021 bevat de uitgangspunten, basisbedragen en financieringsparameters.

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie van diverse technologieën bepaald, binnen de SDE+-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE+-regeling. 

Verbreding naar SDE++ 


In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij was dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie, de verbredingsopties. Voor het advies voor de SDE++ 2021 kijkt het PBL naar nieuwe opties om aan de regeling toe te voegen, terwijl het ook de in 2020 opengestelde opties blijft herijken naar de laatste marktontwikkelingen. 

Uitgangspunten en financieringsparameters

Deze notitie beschrijft de uitgangspunten die PBL gebruikt heeft voor de adviezen. Deze uitgangspunten zijn door het ministerie van EZK geformuleerd in samenspraak met PBL. Tevens komen de financieringsparameters die een rol spelen in de berekeningen van de basisbedragen van de verschillende hernieuwbare-energiecategorieën binnen de SDE++-regeling aan bod. Aangezien deze parameters categorie-overstijgend zijn worden ze niet in de verschillende adviezen voor de basisbedragen van de afzonderlijke categorieën besproken, maar op één plaats namelijk in deze notitie. Tot slot is een overzicht van de basisbedragen uit de verschillende categoriespecifieke notities te vinden.

Marktconsultatie 

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 22 mei 2020 bij het PBL binnen te zijn. Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 8 juni en 3 juli worden gehouden. 

Auteurs

PBL Auteurs
Sander Lensink
Overige auteurs
Adriaan van der Welle
Hans Cleijne

Kenmerken

Publicatietitel
Conceptadvies SDE++ 2021 Algemeen
Publicatiedatum
7 mei 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
25
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4117