Conceptadvies SDE++ 2021 Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) in 2021. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gevraagd van TNO EnergieTransitie. Deze notitie bevat het conceptadvies met betrekking tot geavanceerde hernieuwbare brandstoffen.

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie van diverse technologieën bepaald, binnen de SDE+-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE+-regeling.

Verbreding naar SDE++


In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij was dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie, de verbredingsopties. Voor het advies voor de SDE++ 2021 kijkt het PBL naar nieuwe opties om aan de regeling toe te voegen, terwijl het ook de in 2020 opengestelde opties blijft herijken naar de laatste marktontwikkelingen.

Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen

Dit conceptadvies beschrijft de bevindingen over nieuw voorgestelde SDE++-categorieën voor geavanceerde hernieuwbare brandstoffen:

  •  Bio-ethanol uit  lignocellulosehoudende biomassa (land- en bosbouwafval): met deze techniek wordt uit  lignocellulosehoudende biomassa suikers gewonnen die vervolgens door fermentatie worden omgezet naar bio-ethanol die als benzinevervanger kan worden ingezet.
  •  Bio-LNG uit meststoffen: met deze techniek wordt door vergisting van mest methaan verkregen, die na opwerking en liquefactie als bio-LNG voor transportdoeleinden kan worden ingezet.
  •  Gehydrateerde pyrolyse-olie uit lignocellulosehoudend materiaal: bij deze techniek worden houtsnippers omgezet in olie via een snelle pyrolyse-methode. De verkregen olie kan als lichte biogene stookolie worden ingezet in de binnenvaart.

Marktconsultatie

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 22 mei 2020 bij het PBL binnen te zijn. Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 8 juni en 3 juli worden gehouden.

Auteurs

PBL Auteurs
Sander Lensink
Overige auteurs
​Ayla Uslu
Carina Oliveira Machado dos Santos

Kenmerken

Publicatietitel
Conceptadvies SDE++ 2021 Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
Publicatiedatum
7 mei 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
19
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4120