Conceptadvies SDE++ 2021 Geothermie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) in 2021. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gevraagd van TNO EnergieTransitie, TNO AGE en DNV GL. Deze notitie bevat het conceptadvies met betrekking tot geothermie.

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie van diverse technologieën bepaald, binnen de SDE+-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE+-regeling.

Verbreding naar SDE++

In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij was dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie, de verbredingsopties. Voor het advies voor de SDE++ 2021 kijkt het PBL naar nieuwe opties om aan de regeling toe te voegen, terwijl het ook de in 2020 opengestelde opties blijft herijken naar de laatste marktontwikkelingen.

Bevindingen geothermie


Deze notitie geeft naast een conceptadvies over de basisbedragen, ook een actualisatie van het overzicht van de kosten en andere parameters van geothermie¬projecten.
Op basis van anonieme informatie van SDE+-aanvragen en met geologische en technische gegevens van TNO AGE is opnieuw een kostenonderzoek uitgevoerd en zijn de referentie-installaties en advies basisbedragen bijgewerkt.

Marktconsultatie

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 22 mei 2020 bij het PBL binnen te zijn. Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 8 juni en 3 juli worden gehouden.

Auteurs

PBL Auteurs
Sander Lensink
Overige auteurs
Bart in 't Groen
Sjoerd Tolsma
Harmen Mijnlieff
Koen Smekens

Kenmerken

Publicatietitel
Conceptadvies SDE++ 2021 Geothermie
Publicatiedatum
27 april 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
33
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4110