Conceptadvies SDE++ 2021 Windenergie op land

07-05-2020 | Rapport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) in 2021. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gevraagd van TNO EnergieTransitie en DNV GL. Deze notitie bevat het conceptadvies met betrekking tot windenergie.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) in 2021. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gevraagd van TNO EnergieTransitie. Deze notitie bevat het conceptadvies met betrekking tot windenergie.

Verbreding naar SDE++

In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij was dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie, de verbredingsopties. Voor het advies voor de SDE++ 2021 kijkt het PBL naar nieuwe opties om aan de regeling toe te voegen, terwijl het ook de in 2020 opengestelde opties blijft herijken naar de laatste marktontwikkelingen.

Bevindingen windenergie op land

 Achtereenvolgens komen de toegepaste werkwijze, de kostenbevindingen en de referentiesystemen aan de orde, gevolgd door de voorgestelde basisbedragen en tenslotte nog een overzicht van openstaande vragen. Dit rapport beschrijft de bevindingen voor de SDE++ 2021-categorieën voor windenergie:

  • Wind op land
  • Regulier
  • Hoogtebeperkt
  • Wind op waterkeringen
  • Wind in meer, water ≥ 1 km2

In de beschrijving van de werkwijze worden de uitgangspunten gepresenteerd voor de SDE++ 2021.

Marktconsultatie

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 22 mei 2020 bij het PBL binnen te zijn. Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 8 juni en 3 juli worden gehouden.