Dalende bodems, stijgende kosten

Het PBL-onderzoek ‘Dalende bodems, stijgende kosten’ geeft inzicht in de gevolgen van bodemdaling van veengebieden en brengt mogelijke maatregelen op een transparante wijze in beeld, voor zowel het landelijke als het stedelijke gebied. Gericht beleid nu kan in de toekomst oplopende kosten van de bodemdaling voor overheden en particulieren voorkomen.

In het stedelijk gebied verzakt de slappe bodem door fysieke belasting; in het landelijk gebied wordt de veenbodemdaling vooral veroorzaakt door verlaging van het grondwaterpeil.

Maatschappelijke kosten veenbodemdaling

De maatschappelijke kosten ten gevolge van bodemdaling in veengebieden lopen voor Nederland in de miljarden euro’s. De kosten voor het herstel van de schade en het frequent onderhoud aan de infrastructuur in stedelijk gebied kunnen oplopen tot € 5,2 miljard tot het jaar 2050.

Ook in het landelijk gebied zijn extra kosten gemoeid met het herstel van de infrastructuur en van slecht gefundeerde huizen. Hiernaast leidt verlaging van het grondwaterpeil tot de uitstoot van CO2 en achteruitgang van de natuur. Volgens het PBL zijn de kosten van de bodemdaling voor het waterbeheer in de veenweidegebieden ongeveer € 200 miljoen over een periode van 40 jaar.

Decentrale overheden aan zet

Investeringen in onderzoek en innovatieve maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening, wegen- en woningbouw en waterbeheer zijn volgens deze studie nodig om de kosten van bodemdaling op lange termijn (2050) beheersbaar te houden.

Om de problematiek aan te pakken ligt er een belangrijke rol bij de provincies, de waterschappen en de gemeenten om in samenwerking met andere partijen de gebieden waar dit speelt toekomstbestendig te maken.

Auteurs

G.J. van den Born, F. Kragt, D. Henkens, B. Rijken, B. van Bemmel en S. van der Sluis

Kenmerken

Publicatietitel
Dalende bodems, stijgende kosten
Publicatiedatum
24 november 2016
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1064