De Drentse natuur in 2040. Vier kijkrichtingen voor de toekomst

10-09-2013 | Publicatie

Het natuurbeleid is sinds 2010 ingrijpend veranderd. Zo heeft de provincie nieuwe taken gekregen op het gebied van natuur, terwijl ondertussen de financiële middelen onder druk staan. Voor de provincie Drenthe het moment voor een heroriëntatie op het provinciale natuurbeleid en om lijnen uit te zetten voor de toekomst.
 

Dit krijgt zijn beslag in de actualisatie van de Omgevingsvisie en de nieuwe verbrede Natuurvisie. De inzet van Drenthe is om samen met burgers en maatschappelijke partijen inspiratievol aan de slag te gaan met natuur en landschap in Drenthe.

Het PBL heeft op verzoek van de provincie Drenthe een toekomstverkenning uitgevoerd voor natuur en landschap in 2040. Hiervoor zijn vier zogenoemde kijkrichtingen of scenario’s gebruikt. Deze belichten de verschillende waarden van natuur en landschap, van ‘natuur om de natuur’ tot ‘natuur om economisch te benutten’.

De kijkrichtingen bieden inspiratie en prikkelen het denken over de toekomstige beleidsopgaven. Ze geven zicht op mogelijke toekomsten voor de natuur, op strategieën om doelen dichterbij te brengen en op de rollen die de provincie en haar partners hierbij kunnen spelen.