Definitieve correctiebedragen 2018 voor de SDE+

01-04-2019 | Publicatie

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd een berekening te maken van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2018. Deze notitie heeft tot doel een overzicht te geven van deze berekende correctiebedragen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de belangrijkste parameters getoond waarmee de correctiebedragen bepaald worden.

Berekening van de definitieve correctiebedragen SDE+ 2018

Deze notitie beschrijft de berekening van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2018. Zoals vastgelegd in het besluit Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE), worden deze bedragen bepaald aan de hand van de geobserveerde marktprijzen van gas en elektriciteit in de afgelopen twaalf maanden (van januari tot en met december 2018), waarop voor verschillende categorieën verrekenfactoren van toepassing zijn. Deze notitie beschrijft de ontwikkeling van de marktprijzen en aanvullende factoren die gebruikt worden in de correctiebedragen.