Duurzaamheidsrapportages door overheden en bedrijven vergeleken

In de afgelopen 20 jaar is het voor veel grote bedrijven gewoon geworden om een duurzaamheidsrapportage uit te brengen, deels omdat ze daartoe verplicht zijn.  Deze informatie wordt in toenemende mate gebruikt door ‘rating agencies’  in hun beoordeling van deze bedrijven. Ook nationale overheden rapporteren steeds vaker over economische, sociaal-maatschappelijke en milieuaspecten van het land.

Publieke en private duurzaamheidsrapportages niet op een lijn

In deze notitie worden trends en uitdagingen voor duurzaamheidsrapportages van landen en van bedrijven met elkaar vergeleken. Beide systemen hebben zich grotendeels los van elkaar ontwikkeld en gebruiken verschillende standaarden en methoden. Een betere afstemming  kan helpen om de bijdrage van bedrijven aan mondiale doelen - zoals de Sustainable Development Goals - zichtbaar te maken, om duurzaamheidsrapportages van bedrijven relevanter maken, en om overheden de duurzaamheidsprestaties van bedrijven beter te laten monitoren.

Uitdagingen voor bedrijfsrapportages

Nationale duurzaamheidsrapportages harmoniseren langs raamwerken die door statistici en de VN zijn afgesproken. Voor bedrijfsrapportages bestaan verschillende standaarden en er ontstaan met regelmaat nieuwe initiatieven. Het is onduidelijk hoe duurzaamheidsrapportages tot verandering binnen bedrijven leiden. Er zijn daarnaast ook uitdagingen wat betreft de kwaliteit van rapportages en ratings, en het integreren in de rapportages van complexe onderwerpen zoals biodiversiteit.

Voor overheden ligt er een rol in het ondersteunen van verkenningen naar mogelijkheden om duurzaamheidsrapportages door bedrijven en overheden meer op een lijn te brengen.

Auteurs

Stefan van der Esch en Nora Steurer

Kenmerken

Publicatiedatum
2 december 2014
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1437