Duurzame handelsketens onder de loep

11-03-2015 | Rapport

In 2013 gaf het PBL een publicatie uit over duurzame handelsketens. Daarin werd een toename geconstateerd van de marktaandelen van duurzame hernieuwbare grondstoffen, zoals koffie, cacao, hout, vis, palmolie en soja. Deze publicatie was gebaseerd op verdiepende analyses van individuele handelsketens uit dit achtergrondrapport.

Duurzaamheid per handelsketen

Nederland is voor zijn behoefte aan goederen en grondstoffen afhankelijk van import. Van de productie van deze grondstoffen elders in de wereld zijn negatieve effecten bekend op het milieu en de natuur, en op arbeidsomstandigheden. Er wordt in Nederland beleid gevoerd dat er op is gericht om deze handel duurzaam te maken. De analyses in dit achtergrondrapport beschrijven per handelsketen de duurzaamheidsissues die bij de productie van grondstoffen aan de orde zijn, de lopende marktinitiatieven voor verduurzaming, het Nederlandse duurzaamheidsbeleid voor deze ketens, de voortgang met certificering van zowel wereldwijde productie als van de handelsstroom naar Nederland, onderzoek naar effecten van certificering, en de belemmeringen voor verdere opschaling.

Impact studies

Bestuurskundige aspecten