Een visie op de toekomst van het stoffenbeleid

18-07-2012 | Publicatie

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu nam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deel aan de strategiebijeenkomst voor het Stoffenbeleid. Het PBL gaf daar een presentatie over het duurzaam omgaan met risico’s, het toekomstig fundament voor een gezonde en veilige samenleving en de borging in de nieuwe Omgevingswet.