Lichte actualisatie van de emissieramingen luchtverontreinigende stoffen 2023

Notitie ten behoeve van de RIVM-berekeningen voor luchtkwaliteit en stikstofdepositie

Deze notitie bevat de resultaten van de zogeheten lichte actualisatie van de emissieramingen luchtverontreinigende stoffen van de KEV 2022. Het gaat om een update van de cijfers in de publicatie getiteld Geraamde ontwikkelingen in nationale emissies van luchtverontreinigende stoffen 2023. Rapportage bij de Klimaat- en Energieverkenning 2022, die werd gepubliceerd op 28 februari 2023.

Geactualiseerde ramingen van nationale emissies ten behoeve van berekeningen luchtkwaliteit en stikstofdepositie


De lichte actualisatie is gemaakt door het PBL op verzoek van het RIVM en heeft als doel om het RIVM  van emissiecijfers voor toekomstige jaren (ramingen) te voorzien die consistent zijn met de allernieuwste emissiecijfers van de Emissieregistratie (ER) voor historische jaren (realisaties). Het RIVM gebruikt de emissieramingen van het PBL om een beeld te kunnen schetsen van de verwachte toekomstige ontwikkeling van de luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Het resultaat van de RIVM-berekeningen landt in de RIVM-publicatie Grootschalige concentratiekaarten Nederland Rapportage 2023, en de nationale monitoringrapportages voor de Tweede Kamer over de voortgang in het lucht- en stikstofbeleid.

Kenmerken

Publicatietitel
Lichte actualisatie van de emissieramingen luchtverontreinigende stoffen 2023
Publicatiesubtitel
Notitie ten behoeve van de RIVM-berekeningen voor luchtkwaliteit en stikstofdepositie
Publicatiedatum
3 Juli 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
20
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5225