Eindadvies basisbedragen SDE+ 2019

08-01-2019 | Publicatie

Het rapport Eindadvies basisbedragen SDE+ 2019 is geschreven op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), dat aan het PBL advies heeft gevraagd over de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+) 2019.

Jaarlijks worden voor een breed spectrum aan technologie├źn voor hernieuwbare energie de productiekosten, de zogenoemde basisbedragen, berekend. Ook wordt onderzocht wat de marktwaarde is van de geproduceerde hernieuwbare energie, de zogenoemde correctiebedragen. Op basis van deze onderzoeken is een advies opgesteld voor de SDE+ in 2019.

In het eindadvies staan de bevindingen voor waterkracht, zonne-energie, windenergie, geothermie, waterzuivering, thermische conversie van biomassa en vergisting. Voor het opstellen van het eindadvies heeft het PBL samengewerkt met ECN part of TNO, TNO en DNV GL.