Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Eindadvies basisbedragen SDE+ 2019

Rapport | 08-01-2019

Het rapport Eindadvies basisbedragen SDE+ 2019 is geschreven op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), dat aan het PBL advies heeft gevraagd over de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+) 2019.

Jaarlijks worden voor een breed spectrum aan technologieën voor hernieuwbare energie de productiekosten, de zogenoemde basisbedragen, berekend. Ook wordt onderzocht wat de marktwaarde is van de geproduceerde hernieuwbare energie, de zogenoemde correctiebedragen. Op basis van deze onderzoeken is een advies opgesteld voor de SDE+ in 2019.

In het eindadvies staan de bevindingen voor waterkracht, zonne-energie, windenergie, geothermie, waterzuivering, thermische conversie van biomassa en vergisting. Voor het opstellen van het eindadvies heeft het PBL samengewerkt met ECN part of TNO, TNO en DNV GL.

Auteur(s)Sander Lensink, Iulia Pisca, Bart Strengers (PBL), Hans Cleijne, Maroeska Boots, Marcel Cremers, Bart in 't Groen, Jasper Lemmens, Eeke Mast (DNV GL), Luuk Beurskens, Jeroen Daey Ouwens, Koen Smekens, Ayla Uslu (ECN part of TNO), Harmen Mijnlieff (TNO)
Rapportnr.3342
Publicatiedatum08-01-2019
Pagina's157
TaalNederlands