Eindadvies basisbedragen SDE++ 2020

17-02-2020 | Rapport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd advies uit brengen over de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) 2020. Het advies behandelt de eerste openstelling van de verbrede SDE++ in 2020.

Subsidie voor CO2-uitstootreductie

In het rapport wordt advies gegeven over subsidies voor maatregelen die CO2-uitstoot reduceren. Dat kunnen hernieuwbare energieprojecten zijn, maar ook andere maatregelen in bijvoorbeeld de industrie worden behandeld. Het advies bevat de benodigde subsidiehoogte zoals bepaald door basisbedragen en correctiebedragen, alsmede enkele flankerende vragen. In het onderzoeksproces dat voorafging aan het advies, heeft het PBL ondersteuning gekregen van TNO, DNV GL en Guidehouse (Navigant).

Advies en regeling

Het PBL geeft advies over de benodigde subsidies voor nieuwe projecten. Welke projecten via de SDE++ ondersteund worden en welke categorieën worden opgesteld, zijn keuzes die door het ministerie van EZK zijn voorbereid. Het advies wordt gegeven binnen door EZK bepaalde uitgangspunten. De adviesvraag en de uitgangspunten staan integraal weergegeven in het rapport.

Marktconsultatie

Binnen dit proces is een marktconsultatie uitgevoerd in mei 2019 voor hernieuwbare energie en in september 2019 voor overige CO2-uitstootreducerende opties. De verwerking van de ingekomen reacties is verantwoord in een bijlage bij het rapport. Deze marktconsultatiebijlage heeft ook betrekking op het in december 2019 uitgebrachte advies voor de voorjaarsronde SDE+ 2020.