Grondstof voor de circulaire economie

Een transitie naar een circulaire economie vergt actie in de hele productketen, van het duurzaam winnen van grondstoffen tot het moment dat afval ontstaat. Om grondstoffen optimaal in de economie te gebruiken is meer nodig dan alleen afval- en milieubeleid. Het afvalbeleid zelf zou zich, naast het sturen op gewicht en volume, meer moeten richten op de waarde van de grondstoffen in het afval.

In een circulaire economie staan grondstoffen centraal

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen en producten. Ofwel: grondstoffen toepassen met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het milieu. Maar wat betekent het als grondstoffen centraal komen te staan in het beleid in plaats van afval? Op waarde sturen is één van de vier aangrijpingspunten voor een circulaire economie die het PBL identificeert:

  • Het centraal stellen van de waarde van grondstoffen in de economie. Naast de noodzakelijke wijziging van het afvalbeleid zijn vaak andere organisatie- en samenwerkingsverbanden nodig: niet meer sectoraal, maar langs grondstoffenstromen.
  • Het gebruiken van een voorkeursvolgorde voor een optimaal gebruik van de grondstoffen. De meest eenvoudige vorm is reduce – reuse – recycle. Dit stelt andere eisen aan producten. En begint al bij een slim ontwerp zodat het product minder grondstoffen, langere levensduur of demontabele onderdelen bezit.
  • Het volgen van de grondstofstromen in de economie. Optimaal gebruik van grondstoffen kan niet zonder informatie over de stromen en voorraden van de grondstoffen. Wat namelijk voor de ene partij afval is, kan voor een ander bedrijf een waardevolle grondstof zijn.
  • Het verantwoorden en rekenschap afleggen over het gebruik van grondstoffen. Bedrijven en overheden dienen transparant te zijn over de effecten voor milieu en economie. Informatie over de effecten en het proces is nodig om de effectiviteit van beleid te bepalen.

Auteurs

Trudy Rood en Aldert Hanemaaijer

Kenmerken

Publicatietitel
Grondstof voor de circulaire economie
Publicatiedatum
27 september 2016
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1790