Het middensegment in regionaal perspectief

Het middensegment, vaak gedefinieerd als huurwoningen boven de liberalisatiegrens, is een hot topic in de discussies over de woningmarkt. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag waarom het middensegment relatief klein is. Er wordt uitgelegd waarom het middensegment maar voor een beperkt deel in de huisvesting van middeninkomens kan voorzien. Verder wordt stil gestaan bij de bevoegdheden van en handelingsperspectieven voor lokale partijen.

Stijgende huurprijzen in het middensegment

Een groter middensegment moet bijdragen aan mobiliteit op de arbeidsmarkt (SDG, 2016). Door strengere eisen aan zowel de toegang tot de sociale huursector als voor het verkrijgen van een hypotheek is een grotere groep aangewezen op het middensegment. De trage reactie van aanbod uit zich echter in stijgende huurprijzen. Het middensegment vraagt daarom voorlopig extra aandacht van bouwers en van beleidsmakers.

Auteurs

Martijn Eskinasi

Kenmerken

Publicatietitel
Het middensegment in regionaal perspectief
Publicatiedatum
21 december 2017
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Service Magazine, jaargang 25, nummer 1, december 2017
Productnummer
2788