Het potentieel van zonnestroom in de gebouwde omgeving van Nederland

Het vermogen van zon-PV in Nederland is in 2013 gegroeid tot 0,7 gigawatt (GW). Een groei tot 16 GW is door de huidige distributienetten goed op te vangen. Bij een verdere groei zijn maatregelen nodig.

Maatregen om overbelasting te voorkomen

Om overbelasting van het net op uren met veel zon te voorkomen, kan de productie worden afgetopt. Dat wil zeggen dat er per zonne-energiesysteem tijdelijk minder zonnestroom wordt gemaakt dan mogelijk is. Een tijdelijke productiebeperking tot maximaal 70 procent op momenten dat de zon volop schijnt, zorgt in Nederland voor een energieverlies van maximaal 2 tot 3 procent op jaarbasis. Ook kan vraagsturing een oplossing bieden. Daarbij zetten gebruikers elektrische apparaten aan op momenten dat er veel aanbod is van zonnestroom en uit als er een tekort dreigt.

Het PBL en DNV GL (voorheen KEMA) onderzochten hoeveel zonnestroom opgewekt kan worden met zonnepanelen op de daken van woningen en utiliteitsgebouwen en in hoeverre deze zonnestroom inpasbaar is in het huidige elektriciteitsnet.

Volledige benutting van daken is voorlopig niet mogelijk

Als het geschikte dakoppervlak van woningen en utiliteitsgebouwen volledig wordt gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen, levert dit een vermogen van 66 GW op. Dit zou voldoende  stroom genereren voor de hele gebouwde omgeving van Nederland. Het is echter niet mogelijk om dit vermogen volledig te benutten met de huidige technieken voor seizoensopslag van elektriciteit.

Auteurs

Jasper Lemmens, Jos van der Burgt, Theo Bosma, Ruud van den Wijngaart, Bas van Bemmel, Robert Koelemeijer

Kenmerken

Publicatietitel
Het potentieel van zonnestroom in de gebouwde omgeving van Nederland
Publicatiedatum
26 augustus 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1400