Het rebound-effect bij resource efficiency

Door efficiënter om te gaan met natuurlijke hulpbronnen kunnen de productie en het gebruik van goederen en diensten goedkoper worden, waardoor de vraag ernaar toeneemt. Dat kan de besparingen op energie en andere natuurlijke hulpbronnen deels weer teniet doen. Dit ‘rebound-effect’ is niet verwaarloosbaar. Het is zinvol om hier bij beleid gericht op ‘resource efficiency’ rekening mee te houden.

Het 'rebound-effect' is niet verwaarloosbaar

Efficiënter omgaan met natuurlijke hulpbronnen is een cruciaal element in een strategie gericht op de vergroening van de economie. Door verbeteringen in de 'resource efficiency' kunnen de productie en het gebruik van goederen en diensten goedkoper worden, waardoor de vraag ernaar toeneemt. Dat kan de besparingen op energie en andere natuurlijke hulpbronnen deels weer teniet doen. Dit effect staat bekend als het 'rebound-effect'. Schattingen over de omvang van het 'rebound-effect' lopen sterk uiteen. Uit een analyse van diverse studies blijkt dat het in elk geval niet verwaarloosbaar is, maar ook niet zo groot dat een beleid dat zich richt op verbetering van de ‘resource efficiency’ zinloos zou zijn.

Mogelijkheden om rekening te houden met het rebound-effect

Omdat het rebound-effect niet verwaarloosbaar is, zal hier in het beleid rekening mee moeten worden gehouden en kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn. Aangezien dit effect wordt veroorzaakt door dalende prijzen, ligt het voor de hand om het met gerichte beleidsmaatregelen te minimaliseren of te compenseren door middel van beprijzing van grondstoffen en energiegebruik.

Auteurs

Frans Oosterhuis, Jetske Bouma en Aldert Hanemaaijer

Kenmerken

Publicatietitel
Het rebound effect bij resource efficiency
Publicatiedatum
2 januari 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1286