Hoe gaan bedrijven om met biodiversiteit?

05-11-2015 | Publicatie

Industrieën zetten vaak technische oplossingen in om hun impact op biodiversiteit te verkleinen. Dienstverlenende bedrijven zetten vooral in op natuurlijke en organisatorische oplossingen en betrekken daar regelmatig andere partijen bij. Dit biedt nieuwe kansen voor de transitie naar duurzame benutting van natuurlijk kapitaal.

Bedrijven belangrijke gebruikers van natuurlijk kapitaal

In de Rijksnatuurvisie 2014 zet de overheid er nadrukkelijk op in dat natuurlijke oplossingen ook ten goede komen aan de biodiversiteit. De subsidieregeling Biodiversiteit en Bedrijfsleven stimuleert publiek-private samenwerking om hier ervaring mee op te doen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht op basis van 70 subsidieaanvragen wat bedrijven willen doen om ‘no net loss’ van biodiversiteit te realiseren.

Dienstensector heeft vernieuwende ideeën voor behoud natuur

Voorstellen van dienstverlenende bedrijven onderscheiden zich door een combinatie van technische, natuurlijke en organisatorische oplossingen. Een voorbeeld is een voorstel van drie botenverhuurders uit de Biesbosch die de motoren van hun boten schoner willen maken  en tegelijk voorlichting willen geven aan particulieren over milieuvriendelijk varen. De onderzoekers van het PBL bevelen aan om het potentieel aan ideeën bij de dienstensector nader te onderzoeken en het gebruik ervan te stimuleren.