Hoe sectoren kunnen bijdragen aan duurzaam gebruik en behoud van biodiversiteit

06-10-2014 | Publicatie

Ontwikkelingen in landbouw, bosbouw, visserij en waterbeheer hebben wereldwijd grote invloed op de natuur en veroorzaken een groot deel van het biodiversiteitsverlies. Dat was zo en het is de verwachting dat dat zo zal blijven. Deze sectoren zijn op allerlei manieren ook afhankelijk van biodiversiteit en natuur om de groeiende wereldbevolking te voorzien van voedsel, hout, vis, en schoon water.

Dit rapport onderzoekt hoe deze sectoren door duurzamere productiewijzen kunnen bijdragen aan het verminderen en stoppen van verder biodiversiteitsverlies. Het rapport laat ook zien wat mogelijkheden voor de sectoren zijn om op de lange termijn hun effect op biodiversiteit te verminderen.

Om dit te bereiken zouden sectoren biodiversiteit en natuur beter, meer en sneller mee moeten nemen in hun beslissingen. Het rapport stelt vier strategieën voor die dit kunnen bewerkstelligen: 1) meer gebruik van geïntegreerde ruimtelijke planningsbenaderingen voor land, water en zee om diensten die natuur biedt voor productiesectoren zo goed mogelijk te benutten en natuur te schermen; 2) in vrijwillige duurzaamheidsinitiatieven zoals certificering, ronde tafel initiatieven en standaarden beter aandacht geven aan biodiversiteit; 3) consumenten meer bewust maken van de effecten die  productie van verschillende  voedingsmiddelen heeft op biodiversiteit en wat het belang is van biodiversiteit voor een gezond en gevarieerd dieet; 4) biodiversiteit meenemen in investeringen in de groene economie en verleggen van investeringsstromen naar meer biodiversiteit vriendelijke productiewijzen.  

Dit rapport is één van de twee achtergrondrapporten voor de vierde Global Biodiversity Outlook (GBO-4), gepubliceerd door het secretariaat van de Conventie voor Biologische Diversiteit.

CBD Technical Series No 79