ICT verandert mobiliteit

24-11-2016 | Publicatie

Zowel onze vraag naar mobiliteit als de mogelijkheden en arrangementen om ons te verplaatsen veranderen als gevolg van allerlei nieuwe ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Deze veranderingen komen in allerlei vormen en vergroten de keuzevrijheid en doelmatigheid van onze mobiliteit; er kleven ook wel wat risico’s aan. In deze paper schetsen we een overzicht van de veranderingen die we zien optreden in het mobiliteitssysteem en onze verplaatsingspatronen, of die we binnen afzienbare tijd kunnen verwachten. Uit de analyse komt een aantal mogelijke nieuwe uitdagingen voor het beleid naar voren.

Impact van veranderingen in mobiliteitssysteem en verplaatsingspatronen

Er wordt onderscheid gemaakt in zeven grote veranderingen. Eveneens wordt besproken welke impact deze ontwikkelingen hebben op publieke waarden zoals toegankelijkheid, beschikbaarheid, doelmatigheid en aanvaardbaarheid.

Het betreft hier een breed scala aan thema’s, waarbij het niet ongebruikelijk is dat er conflicten ontstaan als je ze allemaal probeert te bewerkstelligen. Mobiliteit kent immers voor- en nadelen en die zijn vaak ook nog eens ongelijk verdeeld. Daarnaast zijn er ook spanningen tussen de lange en korte termijn, publieke en private belangen en tussen efficiëntie en rechtvaardigheid.

Deze paper is een bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk op 24 en 25 november 2016, in Zwolle.